De Heer van de oogst

De Heer van de oogst

wil oogsten en Hij roept ons op om eensgezind en overvloedig te zaaien!
Volgt Mij na,

Volgt Mij na,

en ik zal u vissers van mensen maken.


Alle dorpen voor Jezus!

Heel wat dorpen in België hebben nog steeds geen plaats waar men de Vader eensgezind in Waarheid en in Geest kan aanbidden en daar is dringend nood aan.

We kunnen bidden voor gemeentestichtend werk in alle steden en dorpen, maar hoe geven we dit handen en voeten? 

Een ‘kerkeloos dorp’ volledig bezaaien met Koninkrijkszaad, kan dit bewerken! (Lees getuigenis Nieuwkerke - alle dorpen voor Jezus.)

Veel gelovigen die in een dorp leven, bezoeken een zondagse eredienst in een stad en slagen er daarom dikwijls niet in om bijbelstudies, gebedsavonden en andere activiteiten bij te wonen. Een kerk in eigen dorp veegt dit probleem weg!

Als de kerken die in de steden gevestigd zijn de grote zendingsopdracht in eigen stad ernstig nemen, dan hebben zij ongetwijfeld hun handen meer dan vol met de uitdagingen die de stad met zich meebrengt en dan blijft er ongetwijfeld nog weinig tijd en energie over om te evangeliseren in de dorpen van de kerkleden die in dorpen wonen.  Een kerk in eigen dorp lost dit probleem op!

Wat Jezus 2000 jaar geleden deed, zou Hij ook vandaag doen! Hij zou de dorpen intrekken en Zijn volgelingen uitzenden naar dorpen waar Hij nog niet geweest was! Hij zou dorpelingen bevelen in hun eigen dorp getuigenis af te leggen! Een kerk in eigen dorp maakt dit alleen maar gemakkelijker en je dorpsvrienden zullen zich er ook veel sneller in thuis voelen!

Evangelisatie en gemeentestichtend werk in eigen dorp zou hoog op de gebedslijst en op de takenlijst van elke christen dorpeling moeten staan.

Go Belgium Go en Belgium Arise willen dit graag, in samenwerking met broeders en zusters van welke denominatie of organisatie dan ook, vorm helpen geven, want interdenominale en interculturele kerken in alle steden en alle dorpen is echt Gods plan!

Contacteer ons indien ook u ernaar verlangd om een dorp (uw dorp) te (helpen) bezaaien met de Blijde Boodschap!  We mogen veel vrucht verwachten als we eensgezind en overvloedig zaaien!